Noordpolderzijl fotoserie

In september heb ik meegevaren met een zeilreis op de Willem Jacob op het oosterlijk deel van de Waddenzee. Van het bezoek aan het haventje van Noordpolderzijl heb ik in zwart-wit een fotoserie gemaakt. Door de foto's in zwart-wit om te zetten kreeg het dezelfde tijdloze uitstraling als de haven.
Het is het kleinste droogvallende haventje van Nederland gelegen in Groningen. Het schijnt een uitdaging te zijn aan te meren aan de haven. Los van een aantal verrotte palen waaraan de boot beter niet aan vast te leggen is, is er een klein venster waarbij het water hoog genoeg was om binnen te varen. Hetzelfde gold voor het wegvaren een dag later. Zodra het water hoog genoeg kwam was het wegwezen, anders was het moment voorbij om de verdere geul naar de Waddenzee toe te bevaren.
Het droogvallende land in de omgeving van de haven bestond uit glimmende zeeklei met soms diepe geulen als canyons wiens aanblik me de slaap deels ontnam. Het slijk was verradelijk, soms meer pudding waarbij je met een stok zo een aantal decimeters door kon prikken. Beter om dat niet te belopen. Er stond veel zeekraal in het getijdegebied, het was goed te proeven dat het leefde in zout zeewater.

Willem Jacob in de haven van Noordpolderzijl Paaltje om de vaargeul aan te geven Uitzicht vanaf de Willem Jacob op de geul Canyons van modder door het getij Zeekraal op de voorgrond aan de geul Grasland richting de Waddenzee Baken in de geul Palen, een aantal waren te verrot om de boot aan te kunnen leggen

Noordpolderzijl fotoserie - fotografie -- home